Bảng mica cấm lửa có tiếng Hoa

69,000

Bảng mica cấm lửa có tiếng hoa gần giống bảng cấm lửa thông thường với phông nền đỏ, chữ và viền vàng. Tuy nhiên, điểm khác là nó có thêm dòng chữ tiếng hoa ở giữa thay vì chỉ có tiếng việt và tiếng anh. Logo bảng cũng vẫn là hình một ngọn lửa màu đen gạch chéo đỏ thể hiện tính cảnh báo cấm.

Cho phép đặt hàng trước

Gọi mua nhanh: 0909.150.301