Biển báo tủ thuốc sơ cấp cứu bằng mica

125,000

Biển báo tủ thuốc sơ cấp cứu bằng mica là một biến báo quen thuộc trong lĩnh vực y tế. Biển được thiết kế với các màu sắc đặc trưng trong ngành y tế như trắng, xanh lá. Bên trên bảng là một chữ thập màu trắng đặt trên nền xanh, bên dưới là nội dung ghi “TỦ THUỐC SƠ CẤP CỨU” và một mũi tên chỉ xuống thể hiện vị trí này có đặt tủ thuốc.

Gọi mua nhanh: 0909.150.301

Danh mục: