Tag Archives: bình chữa lửa

Bình chữa lửa là một cách gọi khác của bình chữa cháy vì thay vì cháy thì có người gọi là lửa và chữa lửa hay chữa cháy thì cũng là một chỉ khác nhau về cách gọi mà thôi.

Nếu bạn cần thêm thông tin khác về thiết bị chữa cháy, hãy truy cập các liên kết dưới đây!