Tag Archives: bình cứu hỏa

Bình cứu hỏa thường được sử dụng nhiều theo cách dùng từ của người miền bắc, khi bạn cần mua bình cứu hỏa thì gần như nói là bình cứu hỏa hay bình chữa cháy người bán đều hiểu được dễ dàng.

Nếu bạn cần thêm thông tin khác về thiết bị chữa cháy, hãy truy cập các liên kết dưới đây!

Xét một góc nhìn khách quan thì ở Việt Nam, đa phần các sản phẩm tuyền thống đều có rất nhiều kiểu gọi khác nhau theo mỗi miền và đây cũng không phải là một ngoại lệ.