Tag Archives: bình dập lửa

Bình dập lửa hay bình dập cháy cũng cùng một ruột với bình chữa cháy và khác nhau bởi tên gọi và thói quen dùng từ của mỗi người. Đơn giản khi gọi là bình dập lửa thì có thể người gọi chỉ hình dung rằng đây là một cái bình dùng để dập lửa, thế thôi.

Nếu bạn cần thêm thông tin khác về thiết bị chữa cháy, hãy truy cập các liên kết dưới đây!