Tag Archives: bình pccc

Bình pccc là viết tắt của bình phòng cháy chữa cháy có thiết kế là một chai đựng hợp chất hóa học kháng lửa dùng để di chuyển dập tắt đám cháy nhỏ mới bắt nguồn. Bình pccc hay bình chữa cháy đều là một chỉ là thói quen gọi của mỗi người có thể khác nhau nhưng cũng cùng là nói về một sản phẩm.

Nếu bạn cần thêm thông tin khác về thiết bị chữa cháy, hãy truy cập các liên kết dưới đây!