Tag Archives: bình phòng cháy

Bình phòng cháy là cách gọi khác khi bình chưa được sử dụng mà chỉ để lắp đặt trước để phòng ngừa những nguy cơ hỏa hoạn có thể xảy ra. Khi tham gia chữa cháy thì bình đúng ra sẽ được gọi là bình chữa cháy, một số rất ít người gọi bình với cái tên bình phòng cháy nhưng vẫn có.

Nếu bạn cần thêm thông tin khác về thiết bị chữa cháy, hãy truy cập các liên kết dưới đây!