Bảng cấm quay phim chụp hình mica

55,000

Bảng báo cấm quay phim chụp hình bằng nhựa mica có nền màu đỏ và nội dung màu trắng. Nội dung bảng là một hình ảnh chiêc máy ảnh đặt trong vòng tròn gạch chéo thể hiện tính cảnh báo cấm. Tuy chỉ có hình ảnh không thôi nhưng vẫn dễ dàng để hiểu ý nghĩa của bảng

Hết hàng

Gọi mua nhanh: 0909.150.301

Danh mục: