Tag Archives: bình chữa cháy xịt vào người

Bình chữa cháy xịt vào người là hoàn toàn không tốt và bạn không nên thử dù đối với bình bột hay bình khí. Tuy bình chữa cháy dạng bột được biết là không gây nguy hiểm khi xịt vào người nhưng việc hít phải hóa chất bột chữa cháy cũng không cần giải thích nhiều khi bạn nên hạn chế việc tiếp xúc với các hóa chất chữa cháy. Đối với bình chữa cháy khí CO2 thì tuyệt đối không được đùa nghịch xịt vào người thử vì sẽ gây bỏng rất nguy hiểm.

Nếu bạn cần thêm thông tin khác về thiết bị chữa cháy, hãy truy cập các liên kết dưới đây!