Tag Archives: bình chữa cháy bằng khí co2 có thể dập tắt đám cháy thiết bị điện có điện áp nhỏ hơn bao nhiêu

bình chữa cháy bằng khí co2 có thể dập tắt đám cháy thiết bị điện có điện áp nhỏ hơn 1000V. Vì thế đây là loại bình chữa cháy rất phù hợp với các đám cháy xuất phát từ thiết bị điện, các ngọn lửa có tia lửa điện. Nhiệt độ hoạt động của bình chữa cháy khí CO2 rất thấp nên khí CO2 phun ra ở dạng khí được nén trong bình hóa lỏng bay hơi an toàn cho thiết bị điện tử mắc tiền.