Tag Archives: bình chữa cháy dùng được mấy lần

Bình chữa cháy dùng được mấy lần rồi bỏ hay có thể nạp lại sử dụng tiếp hay không? nguyên lý hoạt động của bình chữa cháy là chỉ sử dụng được một lần dù xịt nhẹ hay mạnh bình cũng sẽ bị xì dần đến hết. Vì thế bất kỳ bình chữa cháy nào đã sử dụng cần phải đem đi bảo trì nạp lại để tiếp tục sử dụng lần hai.

Nếu bạn cần thêm thông tin khác về thiết bị chữa cháy, hãy truy cập các liên kết dưới đây!