Tag Archives: bình chữa cháy hết áp suất

Bình chữa cháy hết áp suất sẽ không thể sử dụng nên cần phải được đem đến các đơn vị chuyên nạp sạc bình chữa cháy để bảo dưỡng nạp lại để bình có thể sử dụng được. Để kiểm tra bình chữa cháy hết áp suất đối với bình bột bạn có thể nhìn kim đồng hồ chỉ vạch đỏ là hết còn đối với bình khí CO2 bạn cần cân trọng lượng bình.

Nếu bạn cần thêm thông tin khác về thiết bị chữa cháy, hãy truy cập các liên kết dưới đây!