Tag Archives: bình chữa cháy phải được bảo dưỡng định kỳ như thế nào

Bình chữa cháy phải được bảo dưỡng định kỳ như thế nào? bình chữa cháy cần phải được bảo dưỡng kiểm tra định kỳ đúng theo quy định pccc Việt Nam là 1 năm đối với bình mua mới và 6 tháng 1 lần đối với bình cũ. Việc bảo trì nạp lại sẽ do một đơn vị có thẩm quyền đủ giấy phép nạp sạc thực hiện theo đúng quy định nhà nước.

Nếu bạn cần thêm thông tin khác về thiết bị chữa cháy, hãy truy cập các liên kết dưới đây!