Tag Archives: Định kỳ kiểm tra bình chữa cháy co2 là mấy tháng 1 lần?

Định kỳ kiểm tra bình chữa cháy co2 là 6 tháng 1 lần đối với các bình chữa cháy nạp lại và 1 năm 1 lần đối với bình mua mới. Đây là quy định an toàn pccc tại Việt Nam và việc kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy ở các nơi lắp đặt cũng dựa theo thời gian này được ghi tương ứng với thời gian bảo hành dán trên bình.

Nếu bạn cần thêm thông tin khác về thiết bị chữa cháy, hãy truy cập các liên kết dưới đây!

Ngoài việc đem bình chữa cháy đi bảo dưỡng nạp sạc định kỳ theo thơi gian quy định thì bạn cũng nên tự định kỳ kiểm tra bình chữa cháy co2 mỗi tháng 1 lần để đảm bảo bình chữa cháy khi lắp đặt luôn sẵn sàng sử dụng để đảm bảo an toàn cho chính bạn.