Tag Archives: Khi chữa cháy đám cháy xăng dầu ta không được sử dụng loại gì?

Khi chữa cháy đám cháy xăng dầu ta không được sử dụng loại bình chữa cháy hoặc các phương tiện chữa cháy trực tiếp có dạng nước vì khi xịt nước vào xang dầu, nước nặng hơn sẽ đẩy ngọn lửa lên trên và lây lan ngọn lửa mạnh hơn. Đối với các loại bình chữa cháy thông dụng thì bình chữa cháy dạng bột là có hiệu quả cao nhất đối với các đám cháy ở dạng lỏng nhất là xăng dầu.

Đó là lý do ta thường thấy bình bột tại các trạm xăng dầu, ngoài ra khi chữa cháy đám cháy xăng dầu ta không được sử dụng loại bình chữa cháy dạng khí CO2 và các bình chữa cháy gốc nước.

Nếu bạn cần thêm thông tin khác về thiết bị chữa cháy, hãy truy cập các liên kết dưới đây!