Tag Archives: Bình chữa cháy mfz4 số 4 nói lên điều gì?

Bình chữa cháy mfz4 số 4 nói lên điều gì? Nếu bạn chưa biết về ký hiệu MFZ đứng trước số 4 thì có thể hiểu đơn giản như sau: mã sản phẩm MFZ được ghi trên vỏ bình là ký hiệu của bình chữa cháy dạng bột BC nhập khẩu từ Trung Quốc. Theo sau đó thường là 1 con số và đối với câu hỏi này thì bình chữa cháy mfz4 số 4 nói lên số kilogram chất bột chữa cháy nén bên trong bình.

Như vậy số 4 trên bình chữa cháy MFZ4 là ký hiệu trọng lượng số kí bột bên trong. Bình MFZ4 là bình chữa cháy dạng bột BC 4kg.

Nếu bạn cần thêm thông tin khác về thiết bị bình chữa cháy, hãy truy cập các liên kết dưới đây!